Chwilio am gwrs

Cyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE neu ESOL)

Ydych chi'n chwilio am gwrs SSIE (ESOL)?

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf a hoffech chi ddysgu neu wella'ch sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu, yna gallai cwrs ESOL fod ar eich cyfer chi.

Rydym yn darparu dosbarthiadau ESOL achrededig yn eich cymuned leol mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol.

Mae'r cwrs ESOL yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau iaith i'ch galluogi i gael gafael ar wasanaethau lleol, cymryd rhan ym mywyd dyddiol ym Mhrydain a'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth neu addysg bellach.


Darganfyddwch fwy. . .


 03300 580845

 
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 9, Iard y Cowper Yard, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB

Siaradwch â Saffa. .

neu Alison.

arrow_upward