Chwilio am gwrs

Dysgwch Gyda Ni
Fel sefydliad, rydym yn cynnig cyrsiau dysgu cymunedol drwy ein rhwydwaith o diwtoriaid a’n partneriaethau ledled Cymru. Yn ogystal, rydym yn cynnig hyfforddiant a chymorth i alluogi timau staff i addysgu grwpiau sy’n defnyddio gwasanaeth neu’n ymgysylltu â sefydliad.

Rydym hefyd yn cynnig arweiniad a chymorth i ddatblygu rhaglen ddysgu i helpu bodloni anghenion darpar ddysgwyr - sy'n cynnwys cynorthwyo i ddatblygu deunyddiau dysgu - ac rydym yn cynnig rhaglen o gymorth i hwyluswyr/tiwtoriaid i alluogi dysgwyr i gael profiad dysgu o safon.


Siaradwch â Ni

Beth bynnag yw eich angen o ran cwrs dysgu, siaradwch â ni – byddwn yn hapus i helpu.

 03300 580845

arrow_upward