Chwilio am gwrs

Philip Becall

Ein enillydd Gwobr Margaret Jones am 2019 Philip Beacall; dyma ni yn taflu goleuni ar ei stori o ddyfalbarhad a dyfalbarhad, ac o ennill cymwysterau achrededig a sgiliau digidol creadigol tra'n gwella ei les.


Dysgwyr ESOL

Enillwyr Gwobr Sian Thomason ar gyfer 2018: Mohammed Taame, Fouad Al Khatib, Ramez Youssef a Hassan Al Jammal o Ystradgynlais.


Amy-Marie Rees

Enillydd Gwobr Margaret Jones ar gyfer 2018.


Tara Price

Mae stori Tara yn dyst i bŵer ei dewrder ei hun, yn ogystal â phŵer dysgu – lle bu rhaid iddi oresgyn sawl her ar hyd y ffordd.


Scott Jenkinson

Ar ôl blynyddoedd maith o ddibyniaeth, digartrefedd a chyfnodau dan glo, roedd manteision dysgu oedolion yn gweld Scott Jenkinson yn llwyddo i 'dorri'n rhydd' yn 2008.


Sian Phillips

Dychwelodd Siân at fyd addysg fel seibiant o ofalu am ei mam am un prynhawn bob wythnos; darganfuodd wedyn bod ei dysgu yn dod yn rhan hanfodol o'i bywyd.


Clare James

A hithau wedi cyrraedd man isel yn ei bywyd, gan ddioddef o iselder ac yn ei chael hi’n anodd gyda chysylltiadau teuluol, teimlai Clare nad oedd hi’n byw, dim ond yn bodoli. Fodd bynnag, roedd yr holl beth i newid gyda'r manteision a gafodd o'i dysgu.

arrow_upward