Mentora Cyfoedion

Cod y Cwrs: 38035

TBC
Cychwyn
Chwef 26
Gorffen
Ebr 1
Rhannu
TBC

Mentora Cyfoedion

Lleoliad
New Horizons, Aberdâr,
CF44 7BN

Lefel

Pryd?
Dydd Mercher 09:30-12:00 am 5 wythnos (2.5 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Leane Saunders
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 38035

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Chwef 26
Gorffen
Ebr 1
Rhannu

Gadewch i ni siarad!

Leane
Leane Saunders

03300 580845
E-bost Leane


Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cysylltu
Mentora Cyfoedion
TBC

Ar New Horizons, Aberdâr  |  Dydd Mercher at 09:30-12:00arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis