Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3

Cod y Cwrs: 38438

TBC
Cychwyn
Ebr 28
Gorffen
Gorff 14
Rhannu
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3
TBC

Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3

Lleoliad
HWB Butetown, Caerdydd,
CF10 5HW

Lefel
Uwch

Pryd?
Dydd Mawrth 09:30-16:30 am 11 wythnos (6.5 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Judith Wilding
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 38438

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Ebr 28
Gorffen
Gorff 14
Rhannu

Gadewch i ni siarad!

Judith
Judith Wilding

03300 580845
E-bost Judith


Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3
TBC

Yn: HWB Butetown, Caerdydd  |  Dydd Mawrth  |  09:30-16:30arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis