Archwilio Cyfleoedd Gwaith

Cod y Cwrs: 37688

Am ddim
Cychwyn
Maw 17
Gorffen
Maw 17
Rhannu
Am ddim

Archwilio Cyfleoedd Gwaith

Lleoliad
Hope Church, Merthyr Tudful,
CF47 8UG

Lefel
Dechreuwyr

Pryd?
Dydd Mawrth 09:30-15:00 am 1 wythnos (5.0 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Judith Wilding
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 37688

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Maw 17
Gorffen
Maw 17
Rhannu

Gadewch i ni siarad!

Judith
Judith Wilding

03300 580845
E-bost Judith


Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cysylltu
Archwilio Cyfleoedd Gwaith
Free

Ar Hope Church, Merthyr Tudful  |  Dydd Mawrth at 09:30-15:00arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis