Gwneud Cais am Swydd

Cod y Cwrs: 37694

Am ddim
Cychwyn
Maw 18
Gorffen
Maw 19
Rhannu
Am ddim

Gwneud Cais am Swydd

Lleoliad
Hope Church, Merthyr Tudful,
CF47 8UG

Lefel
Dechreuwyr

Pryd?
Amrywiol 09:30-15:00 am 1 wythnos (10.0 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Judith Wilding
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 37694

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Maw 18
Gorffen
Maw 19
Rhannu

Gadewch i ni siarad!

Judith
Judith Wilding

03300 580845
E-bost Judith


Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cysylltu
Gwneud Cais am Swydd
Free

Ar Hope Church, Merthyr Tudful  |  Amrywiol at 09:30-15:00arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis