Deall Camddefnyddio Sylweddau

Cod y Cwrs: 36969

Am ddim
Cychwyn
Maw 18
Gorffen
Maw 19
Rhannu
Am ddim

Deall Camddefnyddio Sylweddau

Lleoliad
Naylor Leyland Centre, Rhuthun,
LL15 1AF

Lefel

Pryd?
Dydd Mercher 09:30-16:30 am 1 wythnos (13.0 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Sophie Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 36969

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Maw 18
Gorffen
Maw 19
Rhannu

Gadewch i ni siarad!

Sophie
Sophie Jones

03300 580845
E-bost Sophie


Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cysylltu
Deall Camddefnyddio Sylweddau
Free

Ar Naylor Leyland Centre, Rhuthun  |  Dydd Mercher at 09:30-16:30arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis