TG - Technoleg Gwybodaeth

Cod y Cwrs: 37728

Am ddim
Cychwyn
Maw 26
Gorffen
Meh 11
Rhannu
TG - Technoleg Gwybodaeth
Am ddim

TG - Technoleg Gwybodaeth

Lleoliad
Cwmparc Community Association, Trearchy,
CF42 6LD

Lefel
Dechreuwyr

Pryd?
Dydd Iau 13:00-15:30 am 8 wythnos (2.5 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Sarah O'Neill
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 37728

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Maw 26
Gorffen
Meh 11
Rhannu

Gadewch i ni siarad!

Sarah
Sarah O'Neill

03300 580845
E-bost Sarah


Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cysylltu
TG - Technoleg Gwybodaeth
Free

Ar Cwmparc Community Association, Trearchy  |  Dydd Iau at 13:00-15:30arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis