Deall Camddefnyddio Sylweddau

Cod y Cwrs: 36971

Am ddim
Cychwyn
Maw 2
Gorffen
Maw 3
Rhannu
Am ddim

Deall Camddefnyddio Sylweddau

Lleoliad
Wrexham Quaker Meeting House, Wrecsam,
LL13 8HN

Lefel

Pryd?
Dydd Llun 09:30-16:30 am 1 wythnos (13.0 awr yr wythnos)

Gadewch i ni siarad!
Sophie Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Cod y Cwrs: 36971

Cofrestru diddordeb
Cychwyn
Maw 2
Gorffen
Maw 3
Rhannu

Gadewch i ni siarad!

Sophie
Sophie Jones

03300 580845
E-bost Sophie


Deall Camddefnyddio Sylweddau
Free

Ar Wrexham Quaker Meeting House, Wrecsam  |  Dydd Llun at 09:30-16:30arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis