Cysylltwch â ni, rydym wrth ein bodd yn sgwrsio!

Cysylltwch â ni

Ffôn
03300 580845
Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Unrhyw gwestiynau?
Peidiwch â phoeni – rydym ni ar gael i helpu!
Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

Ein Swyddfeydd?

Dewiswch ardal

Selected:     Abertawe

Ffôn

01792 467791

Cyfeiriad

Ystafell C, Llawr Cyntaf, 220 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1NW

Selected:     Bangor

Ffôn

01248 363940

Cyfeiriad

Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA

Selected:     Caerdydd

Ffôn

03300 580845 or 02920 382431

Cyfeiriad

7, Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB

Selected:     Glynebwy

Ffôn

01495 369869

Cyfeiriad

Ystafelloedd 110 a 112, Y Ganolfan Arloesi, Rhodfa’r Ŵyl, Glynebwy, NP23 8XA

Selected:     Cyffordd Llandudno

Ffôn

01492 536693

Cyfeiriad

Ystafelloedd 7 & 9, Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX

Selected:     Y Drenewydd

Ffôn

01686 610270

Cyfeiriad

Tŷ Dewi Sant, Ffordd Newydd, Y Drenewydd, Powys SY16 1RB

Selected:     Port Talbot

Ffôn

01639 894927 or 01792 467791

Cyfeiriad

Gweithdai Port Talbot, Heol Addison, Port Talbot, SA12 6HZ

Selected:     Ymholiadau TU

Ffôn

01495 369869 neu 07943 591083 (Glynebwy), neu 01248 363940 (Bangor)

Cyfeiriad

Ystafelloedd 110 a 112, Y Ganolfan Arloesi, Rhodfa’r Ŵyl, Glynebwy, NP23 8XA

neu

Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA

Selected:     Wrecsam

Ffôn

01978 806044

Cyfeiriad

33 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR


Gwnewch ymholiad

Ticiwch y blwch gwrth-sbam *

     *Meysydd gofynnol


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?