Cyrsiau Cynrychiolwyr Undeb TUC

Dysgwch am DDIM gyda ni a TUC


Cyrsiau Cynrychiolwyr Undeb TUC (Caerdydd, Maesteg, Pontypridd a Port Talbot)

Cyrsiau Cynrychiolwyr Undeb TUC (Bangor a Wrecsam)

Ffurflen Gais TUC

Cynnwys Cwrs TUC

Cyrsiau Cynrychiolwyr Undeb eraill sydd ar gael:

  • Cwrs TGCh i Undebwyr Llafur
  • Rheoli Prosiect
  • Ymwybyddiaeth o nam ar y golwg
  • Cydraddoldeb & Amrywiaeth
  • Rheoli gwrthdaro
  • Bwlio & Aflonyddu yn y Gweithle
  • Sgiliau cyfarfod – cadw cofnodion, ysgrifennu adroddiadau & chadeirio

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?