Cynigion Dysgu yn Ehangu yng Ngwynedd

Cynigion Dysgu yn Ehangu yng Ngwynedd

01-Chwefror-2017
Share

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – sef WEA YMCA CC Cymru yn flaenorol – wedi cyhoeddi ei fod ar fin ehangu ei gynigion dysgu lefel 3, gan ymestyn y ddarpariaeth a chynnig mwy o gyfleoedd i oedolion ddysgu ar draws Gwynedd.

Dywedodd Kathryn Robson, Dirprwy Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, “Rydym yn ail-leoli’r ddarpariaeth Astudiaethau Cymdeithasol (Llwybr i Nyrsio) i rannau eraill o Wynedd, a bydd yr ehangu’n golygu y byddwn yn cyflwyno ein cyrsiau Lefel 3 mewn lleoliad cymunedol. Bydd hyn, felly, yn cynnig hyblygrwydd, ac yn ein galluogi i fod yn symudol ac yn ymatebol, a rhoi mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r ddarpariaeth Lefel 3, a chael lleoedd mewn prifysgolion yn y dyfodol.”

Fodd bynnag, mae’r cyhoeddiad cadarnhaol yn golygu y bydd y ddarpariaeth dysgu yn dod i ben yn safle Wern Fawr yr hen Goleg Harlech.
 
Dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr, “Rydym yn cydnabod arwyddocâd y newid hwn, a byddwn yn parhau i drafod a gweithio gyda’r gymuned i geisio sicrhau bod y ddarpariaeth addysg oedolion yn parhau i fod yn rhan o draddodiad Coleg Harlech, ac yn adlewyrchu’r anghenion lleol.”

Mae’r dewisiadau ar gyfer dyfodol tymor hir a chynaliadwy ar gyfer safle Wern Fawr yn parhau i gael eu trafod, tra bod cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd a Harlech yn Weithredol yn cynnal ymrwymiad i’r theatr er mwyn cadw’r gwasanaeth cymunedol.

Bydd y trefniadau dysgu lefel 3 presennol yn parhau am weddill y flwyddyn academaidd, a bwriedir cyflwyno’r ddarpariaeth estynedig o fis Medi 2017 ymlaen. Bydd y trafodaethau â staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn digwydd yr wythnos hon.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?