Gwobrau Addysg Oedolion Cyswllt Dysgu

Gwobrau Addysg Oedolion Cyswllt Dysgu

06-Gorffennaf-2017
Share

Ddydd Mawrth 4 Gorffennaf, cynhaliwyd Gwobrau Addysg Oedolion Cyswllt Dysgu yn Hen Golwyn, a gyflwynwyd yn garedig gan Gerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE.

Cyswllt Dysgu yw’r Bartneriaeth Addysg Oedolion yn y Gymuned ar gyfer Conwy a Sir Ddinbych, ac rydym ni’n falch o fod yn brif
ddarparwr yn y bartneriaeth hon. Roedd y digwyddiad hwn wir yn canolbwyntio ar ddysgwyr, gyda dwy o’n dysgwyr Ffotograffiaeth Ddigidol, sef Jenni Peters a Christine Winner, yn dal llawer o brif ddigwyddiadau’r noson.

Cafodd aelodau tîm rhanbarth y Gogledd y pleser o weld dysgwyr a thiwtoriaid yn derbyn cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau yn y
dathliad hwn o addysg oedolion. Cyflwynwyd gwobrau i Steffani Butler (Dysgwr Ymuno â Byd Gwaith ‘Into Work’), Louise Oates
(Dysgwr Dilyniant) a’r canlynol:

width=552

Paul Ditchburn (1) - Dysgwr Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd
Pauline Lacey (2) - Tiwtor Cymuned
Andy Jones (3) - Paratoi am Waith a Thiwtor Gwirfoddol

Roeddem yn falch iawn o gael cwmni Scott Jenkinson fel siaradwr gwadd y digwyddiad. Rhoddodd Scott araith arall wirioneddol ysbrydoledig a chalonogol yngl?�n â grym dysgu i newid bywydau, a darodd ddeuddeg gyda phawb ac a oedd yn treiddio trwy’r digwyddiad hwn a’r digwyddiad yn Wrecsam. Diolch yn fawr i aelodau tîm rhanbarth y Gogledd a weithiodd yn galed gyda phartneriaid y Partneriaethau Addysg Oedolion yn y Gymuned i gydlynu’r digwyddiadau dathliadol hyn - edrychwn ymlaen at lawer mwy!

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?