Sue yn Enillydd!

Sue yn Enillydd!

08-Tachwedd-2017
ShareDydd Mawrth 7 Tachwedd, gwahoddwyd Gwobrau Tiwtor Inspire yng Nghaerdydd, ac rydym yn falch iawn o ddweud bod ein tiwtor Sue Jones wedi ennill Gwobr Tiwtor Ysbrydoli, er bod wedi ymddeol 3 gwaith!!

Dywedodd Sue, "Ar ôl bygwth ymddeol am y trydydd tro, sylweddolaf fod fy ngwaith yn dal rhy bwysig i mi roi'r gorau iddi rwan. Tra bod gen i ddysgwyr sy'n dechrau credu yn eu gallu ac sy'n camu ymlaen, efallai nad dyma'r amser i mi ymddeol am byth!"

Mae Sue Jones yn addysgu Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd ac Adeiladu Hyder ar draws Conwy a Sir Ddinbych. Daw ei llwyddiant o fynd tu hwnt i gyflwyno pob cwrs yn ôl y drefn a gweithio gyda dysgwyr i helpu goresgyn heriau dyddiol cymhleth.

Dywedodd, "Dysgais yn gynnar iawn mai'r unig ffordd i helpu pobl gamu ymlaen yw yn gyntaf ennill eu hymddiriedaeth ac yna wneud beth bynnag sydd ei angen i adfer hyder a hunan-barch."

Mae Sue yn ffurfio cysylltiadau cryf gyda gweithwyr cymorth ac yn neilltuo amser i roi adborth sy'n golygu eu bod yn deall yn llawn ac yn cefnogi'r hyn mae'r dysgwyr yn anelu ei gyflawni. Mae amrywiaeth grwpiau Sue yn golygu fod yn rhaid iddi fod yn hyblyg a chreadigol, gan fod llawer yn gweithio ar wahanol lefelau rhifedd a llythrennedd.

Cafodd Sue yrfa hir, yn gweithio mewn amrywiaeth o osodiadau heriol gydag oedolion a brofodd lawer o rwystrau i ddysgu, yn cynnwys problemau iechyd meddwl a chaethiwed i gyffuriau ac alcohol, a manteisiodd Sue ar bob cyfle i wella ei phrofiad a'i chymwysterau.

Dechreuodd ddysgu Cymraeg ac mae ganddi bellach ddwy ferch a phump o wyrion sy'n ddwyieithog, Dywedodd, "Mae'n hyfryd gallu holi plentyn wyth oed am air neilltuol. Rwyf wrth fy modd yn sylweddoli nad dysgwr ydw i bellach ond siaradwr Cymraeg sy'n gallu perfformio ar lefel resymol. Mae'n bwysig gallu cyfathrebu gyda fy nysgwyr yn eu hiaith gyntaf o leiaf i ryw raddau."

Llongyfarchiadau mawr gan bawb ohonom yn Addysg Oedolion Cymru Dysgu Oedolion Cymru, am enillydd haeddiannol iawn.

Am ragor o luniau o'r dgwyddiad, ewch i'n tudalen Twitter!

A llwytho i lawr / gweld rhaglen y Wobr yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?