Cyhoeddwyd Prif Weithredwr Newydd

Cyhoeddwyd Prif Weithredwr Newydd

30-Tachwedd-2017
Share


Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi cyhoeddi penodi Kathryn Robson fel Prif Weithredwr newydd.


O'r penodiad, dywedodd John Graystone, Cadeirydd y Cyngor, “Gwelodd y broses recriwtio drwyadl yma geisiadau o ansawdd uchel ac o safon uchel y tu allan i'r sefydliad ac mae apwyntiad Kathryn yn dangos dyfnder ei dawn a'r weledigaeth sydd ganddi ar gyfer Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales nawr ac i'r dyfodol.“

Yn flaenorol, cafodd Kathryn Robson rôl Prif Weithredwr Dros Dro ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, ac mae bellach mewn sefyllfa dda i ddatblygu'r sylfeini strategol a osodwyd yn ystod y cyfnod hwnnw.

O'i phenodiad dywedodd Kathryn Robson, "Rwy’n falch iawn o fod wedi cael fy mhenodi i swydd Prif Weithredwr yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac rwy’n teimlo’n wirioneddol freintiedig i fod mewn sefyllfa i adeiladu ar waith rhagorol ein sefydliadau etifeddol wrth fodloni anghenion y miloedd lawer o oedolion sy’n ddysgwyr bob blwyddyn."

Mae gan Kathryn brofiad helaeth ym maes Rheolaeth Adnoddau Dynol ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Dysgwr yng Ngholeg Sir Benfro, a Rheolwr Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Mae'n Aelod Siartredig o'r CIPD (MCIPD Siartredig), Rheolaeth Adnoddau Dynol a Gwasanaethau, ac roedd yn aelod o Bwyllgor Trafodaethau Cymru, Addysg Bellach, o 2009 i 2016, pan roedd pwyllgor gwaith yn cynnwys gweithredu'r cytundeb cenedlaethol ar gyfer y Sector Addysg Bellach yng Nghymru.  Hefyd, bu'n Gadeirydd Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru Colegau rhwng 2009 a 2013.


Mae swydd y Prif Weithredwr yn dechrau ar unwaith.

 


Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?