Mae enwebiadau ar gyfer gwobrau dysgwyr 2018 bellach ar agor

Mae enwebiadau ar gyfer gwobrau dysgwyr 2018 bellach ar agor

16-Chwefror-2018
Share


Ein Gwobrau Dysgwr: mae enwebiadau ar agor NAWR!


Yn 2017, roedd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn falch o ddathlu 2 enillydd teilwng yn ei Wobrau i ddysgwyr. Derbyniodd Tara Price Wobr Margaret Jones MBE a Siân Phillips dderbyniodd Wobr Siân Thomason.

Enillodd Tara ei gwobr trwy brofi y gallai gyflawni ei nodau trwy waith caled ac ymroddiad, serch wynebu heriau a rhwystrau rhag dysgu. Wedi brwydro anawsterau’n gysylltiedig ag alcohol, cyfnod ar brawf, gorbryder, iselder ac Anhwylder Straen Wedi Trawma, fe wnaeth Tara oresgyn adfyd trwy ei phendantrwydd llwyr.

Gyda chefnogaeth Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, ei Swyddog Prawf ac Addysg Oedolion Cymru | Adult learning Wales, llwyddodd Tara i sicrhau gwaith yn Ail Gyfle, prosiect uwchgylchu yn Llanelli. Erbyn hyn, mae’n bwrw ymlaen i gyflawni ei Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant, ac mae’n bwriadu ei ddefnyddio gyda phobl yn y System Cyfiawnder Troseddol sy’n cymryd rhan yn Ail Gyfle. Yn ogystal â gwella rhagolygon Tara am waith, mae hi hefyd wedi gweld buddion yn ei bywyd personol, gyda pherthnasoedd a chymorth teuluol wedi gwella. Yn ôl Tara, ‘Doeddwn i byth yn gallu ’ngweld fy hun lle’r ydw i heddiw, yn hapus, yn gweithio gyda thîm ffein a mwynhau beth rydw i’n ei wneud’.

Enillodd Siân o ganlyniad i oresgyn heriau personol, a bod yn ysbrydoliaeth i’w chyd-ddysgwyr trwy ei hegni a’i phendantrwydd. Roedd Siân yn wynebu heriau fel gofalwr ei mam, ond pan fu ei mam farw, gwelodd Siân ei cholled yn fawr a datblygodd hyn yn ei dro yn iselder a dibyniaeth ar alcohol.

I’w helpu i roi ffocws cadarnhaol i’w hunan, fe wnaeth Siân gofrestru ar gwrs crefftau gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – bu hyn yn achubiaeth iddi. Ers dechrau’r cwrs, mae Siân wedi mynd ymlaen i redeg sioe flodau yn lleol, gan helpu i godi arian i’r Ambiwlans Awyr, ac mae hefyd wedi trefnu gweithgarwch crefftau’r haf mewn digwyddiad pentref yn cynnwys ei chyd-fyfyrwyr. Mae Siân wedi dangos ei bod hi’n bosibl llwyddo, beth bynnag fo’r amgylchiadau.

Mae enwebiadau ar gyfer gwobrau dysgwyr 2018 bellach ar agor. Felly, i enwebu dysgwr, cliciwch yma. Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 16 Mawrth 2018
. Pob lwc!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?