Digidol Gynwysedig! Gweinidog yn Ymweld â Dosbarth Dysgu Oedolion yn yr Wyddgrug

Digidol Gynwysedig! Gweinidog yn Ymweld â Dosbarth Dysgu Oedolion yn yr Wyddgrug

08-Mawrth-2018
Share

 

Croesawodd Kathryn Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, sef darparwr y dosbarth, y  Gweinidog gan ddweud, “Wrth i anghenion cymunedau ar draws Cymru newid, gyda rhai banciau a swyddfeydd post yn parhau i symud o’r stryd fawr a chyfathrebu bellach yn troi o gwmpas y rhyngrwyd a dyfeisiau symudol, mae’r dosbarth hwn nid yn unig yn helpu i fynd i’r afael ag angen am sgiliau, mae hefyd yn dwyn pobl ynghyd gan helpu i atal problemau eraill, fel teimlo’n unig ac yn ddigyswllt.”

Ychwanegodd Mrs Robson, “Fel sefydliad, rydym yn hyblyg ac yn ymatebol, ac mae’n bleser gennym groesawu’r Gweinidog, a chael y cyfle i ddangos iddi sut ydym yn teilwra ein cwrs i helpu a chynorthwyo ein dysgwyr sydd â Parkinson’s.”

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cefnogi’r rhaglen genedlaethol, Heneiddio’n Dda yng Nghymru, sy’n cyfrannu at Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn ac yn ategu’r strategaeth honno.

Pwysleisiodd Mrs Robson, “Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ymwneud â nifer o bartneriaid, fel Age Cymru, Prime Cymru, Parkinson’s UK ac awdurdodau lleol, gan gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau Llythrennedd Digidol pwrpasol ynghyd â’r cyrsiau a gynigiwn yn ehangach.”

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: “Mae helpu pobl i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein yn ddiogel ac yn saff yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Cefnogwn ystod o ddosbarthiadau llythrennedd digidol a anelir at gynorthwyo pobl i ddefnyddio technoleg heddiw yn effeithiol.

“Anogwn ein darparwyr hefyd i weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau cymunedol i helpu adnabod dysgwyr byddai’n elwa o’n cefnogaeth ac i sicrhau bod ein darpariaeth yn hawdd i gyrraedd ac wedi ei thargedu at eu hanghenion.”


This course is a great example of us working in partnership. To work with us, talk to us today!
[email protected] / 03300 580845

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales working in partnership across Wales.

 


 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?