Ffurfiwyd Grŵp Ymgyrch, Aelodaeth a Chyfathrebu

Ffurfiwyd Grŵp Ymgyrch, Aelodaeth a Chyfathrebu

16-Mawrth-2018
Share


Dan y drefn bwyllgorau llywodraethol,  mae grŵp newydd wedi eu ffurfio .


Dan y drefn bwyllgorau llywodraethol,  mae grŵp newydd wedi eu ffurfio fydd yn cymeryd drosodd llawer o waith yr hen Bwyllgor Mudiad Gwirfoddol ac yn ffurfioli statws Y Gŵp Ymgyrchu. Eisioes fe gyfarfu ddwy waith.

Ei flaenoriaethau ar hyn o bryd fydd cyd-lynnu’r ymateb i’r newidiadau strwythurol a chyllidol a argymhellir i’r Sector Addysg Oedolion ynghyd â llunio a lawnsio pecyn a threfn  aelodaeth newydd (gan ystyried argymhellion o’r Fforymau Rhanbarthol a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol).

.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?