Fforwm yr Eliffant Pinc

Fforwm yr Eliffant Pinc

12-Ebrill-2018
Share


Sefydlwyd y Fforwm Ddysgwyr newydd hon ym Methesda gan Heledd Williams i bwriad yw codi ymwybyddiaeth a thrafodaeth o bynciau dyrys.


Sefydlwyd y Fforwm Ddysgwyr newydd hon ym Methesda gan Heledd Williams. Y bwriad yw codi ymwybyddiaeth a thrafodaeth o bynciau dyrys sy'n wynebu ein cymunedsau a’n byd.

Eisioes trefnwyd tri digwyddiad llwyddiannus, dau yn y ‘Caffi Talu Fel y Teimlwch’ ac un yn Neuadd Ogwen. Fis Ionawr cafwyd ffilm a thrafodaeth am sefyllfa Carcharorion IPP. Fis Ebrill cafwyd dau ddigwyddiad. Roedd y cyntaf yn rhoi  ffocws ar ffasgiaeth a hiliaeth  gyfoes a hanesyddol  gyda chynrychiolwyr o fudiadau gwrth-hiliaeth o Lerpwl ac Abertawe. 

Gweithdy Dad-goloneiddio eich hunan’ oedd yr ail gyda Euros Lewis o Radio Felinfach sydd wedi cyhoeddi llawlyfr ar y pwnc.

Y gobaith yw y bydd y dgwyddiadau nesaf yn trafod Chwyldro Cwrdistan a Diweithdra yn yr Alban. Mae croeso i bawb ymuno gyda Fforwm yr Eliffant Pinc a’r gobaith yw y bydd yn esblygu’n Gangen maes o law. 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?