Adroddiad y Prif Weithredwr

Adroddiad y Prif Weithredwr

26-Ebrill-2018
Share

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar ein cynlluniau strategol a gweithredol sefydliadol ac yn cyflwyno trosolwg o’n darpariaeth ledled Cymru, gan gynnwys; cofrestriadau, cyflawniadau, cyflwyno drwy bartneriaeth, darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gwasanaethau a chefnogaeth i ddysgwyr ac ansawdd y ddarpariaeth. Mae hefyd yn edrych ar arweinyddiaeth y sefydliad ac yn dangos cynnydd gyda datblygiadau allweddol ym mholisi a strategaeth Llywodraeth Cymru.

Darllenwch adran adroddiad y Prif Weithredwr ar Safonau

Darllenwch adran adroddiad y Prif Weithredwr ar y Ddarpariaeth

Darllenwch adran adroddiad y Prif Weithredwr ar Arweinyddiaeth

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?