Plas Tan y Bwlch yn Croesawu Dysgwyr Coleg Harlech

Plas Tan y Bwlch yn Croesawu Dysgwyr Coleg Harlech

02-Mai-2018
Share

Ar ôl i Goleg Harlech gau yn ddiweddar, bydd y cyrsiau a oedd yn cael eu cynnal yn flaenorol yn y coleg yn cael eu darparu gerllaw ym Mhlas Tan y Bwlch.


Mae Plas Tan y Bwlch, sydd â golygfa hyfryd dros gwm ac afon Dwyryd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, yn darparu lleoliad ardderchog ar gyfer dysgu.

Bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn parhau i ddarparu cyrsiau Sgiliau Astudio Pellach (Lefel 2) a Mynediad at Ddiplomâu Addysg Uwch (Lefel 3) ym Mhlas Tan y Bwlch.

Wrth siarad am y newid lleoliad, dywedodd Michelle Kerswell, Rheolwr Rhanbarthol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales: “Rydym ni’n falch o allu parhau i ddarparu addysg yn ardal Harlech. Mae’r dysgwyr yn mwynhau’r cyfleusterau ardderchog sydd ar gael, ac rydym ni wrthi’n recriwtio ar gyfer mis Medi 2018.”

Ychwanegodd Andrew Oughton, Pennaeth Busnes Plas Tan y Bwlch: “Rydym ni’n falch o groesawu Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a’u myfyrwyr i Blas Tan y Bwlch. Mae’r myfyrwyr wedi ymgartrefu’n dda ac yn gweld bod y cyfleusterau’n gweddu i dysgu.”

I gael trafodaeth anffurfiol a mwy o wybodaeth am gyrsiau, ffoniwch Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ar 01492 536693.I gael mwy o fanylion am gyrsiau newydd Plas Tan y Blwch, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?