Wythnos Addysg Oedolion (18 – 24 Mehefin 2018)

Wythnos Addysg Oedolion (18 – 24 Mehefin 2018)

04-Mehefin-2018
Share

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl dysgu flynyddol y Deyrnas Unedig. Bellach yn cael ei chynnal mewn dros 55 o wledydd ym mhedwar ban byd, bob blwyddyn gwelwn dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Wythnos Addysg Oedolion.


Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut y gall dysgu newid eu bywydau mewn modd cadarnhaol.

Cyflawnir hyn drwy weithio gyda llu o sefydliadau preifat a chyhoeddus i hyrwyddo digwyddiadau blasu, gweithgareddau allgymorth lleol a chyrsiau byr rhad ac am ddim i ysgogi oedolion ar draws y wlad i ddychwelyd i ddysgu.

Cynhelir Wythnos Addysg Oedolion eleni yn ystod 18-24 Mehefin 2018 a chaiff gweithgareddau eu digwyddiadau eu cyflwyno drwy gydol mis Mehefin.

Am ragor o wybodaeth, gwelwch ein storiau dysgwyr neu ymweld gwefan Sefydliad Dysgu a Gwaith.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?