Etholir Dysgwyr i’r Cyngor

Etholir Dysgwyr i’r Cyngor

17-Gorffennaf-2018
Share


Etholir Dysgwyr i’r Cyngor


Gydag aelodau’r dysgwyr ar ein Cyngor wedi sefyll lawr yn ddiweddar, cododd gyfle i ddau o ddysgwyr newydd eistedd ar y Cyngor trwy bleidlais agos.

Bu tri enwebiad, ac yn y pen draw etholwyd Jenni Jones-Annetts a Stephen Nicholls fel y cynrychiolwyr newydd dros ddysgwyr.

Mae Jenni yn weithgar iawn yn ein cangen yng Nghaerffili a bu hi’n gadeirydd CAG De Cymru rhai blynyddoedd yn ôl. Mae gan Stephen llawer o brofiad ym meysydd arian i fyfyrwyr, cyllido a llywodraethiant yn addysg uwch trwy ei amser yn gweithio i Lywodraeth Cymru.

Yn unol gydag aelodau eraill y Cyngor, bydd Jenni a Stephen yn ceisio adlewyrchu gwerthoedd a chredoau’r mudiad, gan osod ein dysgwyr yn gyntaf a chreu amgylchedd diogel er mwyn i ddysgwyr ddatblygu.

Trwy ddarparu arweinyddiaeth strategol gryf a herio’r tîm o staff hŷn, mae’r Cyngor yn gweithredu fel gwarcheidwad o genhadaeth y mudiad. Mae’n angenrheidiol hefyd fod llywodraethwyr yn glir am y gwahaniaeth rhwng llywodraethiant a rheoli. Mae’n bwysig iddynt gynorthwyo Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i ddangos atebolrwydd i oll ein rhanddeiliaid, defnydd cost-effeithiol o’n hadnoddau, cydraddoldeb cyfle ac amrywiaeth ym mhobman yn ein gwaith, a defnydd cyfrifol o’n hannibyniaeth er mwyn cyrraedd anghenion addysgol.

Dymunwn yn dda i Jenni a Stephen yn ystod eu tymor yn y swydd. 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?