Lladron Plwm Coleg Harlech yn Parhau i Weithredu

Lladron Plwm Coleg Harlech yn Parhau i Weithredu

08-Hydref-2018
Share

Ar ôl dau achos o ladrata gwaith plwm a chopr ar y gweithdy Coleg Harlech, anogwn unrhyw un sydd â gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw un o’r digwyddiadau hyn i gysylltu â’u Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu lleol.


Ar ôl i Goleg Harlech gau yn gynharach eleni, bu dau achos o ladrata gwaith plwm a chopr ar y gweithdy theatr a phrif adeilad y coleg, Wern Fawr. Mae rheolwr y safle, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, wedi galw ar y rhai sydd ag unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag unrhyw un o’r digwyddiadau hyn i gysylltu â’r heddlu. 

Dywedodd Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Kathryn Robson, “Mae gweld troseddau o’r fath yn digwydd yn yr adeilad yn dorcalonnus. Byddem yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am y fandaliaeth a’r lladrata i gysylltu â’r heddlu.

”Parhaodd Mrs. Robson, “Rydym ni wedi defnyddio dull rhagweithiol o ddiogelu’r adeilad a sicrhau diogelwch y staff a’r ymwelwyr. Mae hyn wedi arwain at roi nifer o fesurau diogelwch ar waith a chynnal gwaith atgyweirio.”

Bu dau achos o ladrata plwm a chopr ar do gweithdy’r theatr a’r prif goleg: un ym mis Ebrill a’r llall ychydig dros wythnos yn ôl. Arweiniodd yr achos diwethaf o ddwyn at ddifrod i’r to, a arweiniodd at ddŵr yn mynd i mewn i’r adeiladau. Cadarnhaodd yr Uwch-swyddog Iechyd, Diogelwch ac Ystadau, David Ashman, y cymerwyd cyfres o gamau: “O ganlyniad i’r difrod i’r to, mae contractwyr lleol wrthi’n trwsio’r difrod er mwyn sicrhau bod y to yn dal dŵr,” dywedodd.

Aeth Mr. Ashman ymlaen, “Rydym ni wedi gosod ffens ddiogelwch o amgylch yr adeilad ac ar y ffenestri, ac rydym ni wedi penodi contractwyr diogelwch i gynnal ymweliadau rheolaidd â’r safle. Rydym ni’n cysylltu’n aml ag aelodau’r grŵp Harlech yn Weithredol sy’n hyrwyddo monitro ac adrodd ar ddiogelwch a digwyddiadau ar y cyfryngau cymdeithasol i’w haelodau, a gosodwyd system larwm ynghyd â CCTV dros flaen yr iard. Rydym ni’n cysylltu’n aml gyda’r heddlu lleol, sydd hefyd yn patrolio’r ardal yn rheolaidd.”

Anogwn unrhyw un sydd â gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw un o’r digwyddiadau hyn i gysylltu â’u Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu lleol.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?