Rydym yn yr Eisteddfod! (Llanrwst 3-10fed o Awst)

Rydym yn yr Eisteddfod! (Llanrwst 3-10fed o Awst)

29-Gorffennaf-2019
Share

Unwaith eto mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol ar y Maes yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir eleni o 3 - 10 Awst yn Llanrwst.

Dewch draw a dweud, ‘Helo!’ yn ein stondin C12, lle byddwch yn dod o hyd i fanylion ein cyrsiau, ymgyrchoedd, aelodaeth a digwyddiadau.

Byddwn yn mynd ati i recriwtio tiwtoriaid ar gyfer ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gan ddathlu cyflawniadau ein dysgwyr. hyrwyddo ein haelodaeth ac ymgyrchu dros ddyfodol Addysg Oedolion yng Nghymru a'r DU.

Rhwng 12.30 a 1.30yp, dydd Sadwrn 10fed o Awst bydd digwyddiad yn Pabell y Cymdeithasau 2 i ddathlu gwaith arloesol addysgwyr y WEA Mary a Silyn Roberts ac i drafod dyfodol Dysgu Oedolion yng nghyd-destun Cymru a'r Oedolion Ymgyrch Addysg 100. Bydd lluniaeth ar gael yn ein stondin ar ôl y digwyddiad, felly os hoffech chi ymuno â ni, cadarnhewch eich presenoldeb trwy anfon e-bost at [email protected] - mae mwy o fanylion ar gael trwy oedolion.cymru/events a thrwy facebook.com/alwcymru

O, ac os nad ydych chi eto wedi cael eich tocyn Eisteddfod, beth am ymuno â'n raffl am ddim? Yn syml, anfonwch e-bost at [email protected] erbyn 1 Awst gan nodi eich enw a'ch cyfeiriad post a byddwn yn rhoi eich enw yn yr het - pob lwc a gobeithiwn eich gweld chi ar y Maes!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?