Galw holl diwtoriaid

Galw holl diwtoriaid

05-Awst-2019
Share

Helo o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol! Rydyn ni’n chwilio am diwtoriaid Cymraeg i ymuno a’n tîm o diwtoriaid i ddysgu amryw o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Rydyn ni’n ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, gan weithio ar draws Cymru gyfan.

Y buddion o weithio i ni
• Mae oriau gwaith yn rhan-amser ac yn hyblyg
• £23.82 yr awr (£20.30 plws £3.52 tâl gwyliau)
• Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS)
• Darperir cyrsiau ledled Cymru mewn lleoliadau cymunedol

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno sefydliad cenedlaethol cefnogol sydd yn rhoi cyfleoedd addysgol, sydd yn ysbrydoli a chynorthwyo pobl i gyrraedd eu llawn botensial a newid bywydau, cysylltwch â ni heddiw!

Gwnewch gais ar-lein yma.

Darllenwch fwy am ein tiwtoriaid ymroddedig yma a gwyliwch eu straeon yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?