Cefnogi'r Streic Hinsawdd Fyd-eang

Cefnogi'r Streic Hinsawdd Fyd-eang

19-Medi-2019
Share

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi dod allan i gefnogi'r hyn y disgwylir iddo fod y symbyliad hinsawdd mwyaf a welodd y byd erioed.

Disgwylir i'r streic hinsawdd fyd-eang ddydd Gwener weld miloedd o deithiau cerdded ac arddangosiadau mewn dinasoedd ar bob cyfandir ac eithrio'r Antarctica.

Am y tro cyntaf gofynnwyd i oedolion, busnesau ac undebau llafur ymuno â'r ymgyrch hinsawdd ieuenctid sydd wedi tyfu mewn ychydig dros 12 mis o brotest unigol un yn ei harddegau y tu allan i senedd Sweden flwyddyn yn ôl i fudiad o filiynau o bobl ifanc sy'n mynnu radical. gweithredu.

Disgwylir i oedolion ymuno â'n dysgwyr a'n tiwtoriaid mewn mwy na 4,500 o wrthdystiadau mewn o leiaf 130 o wledydd ddydd Gwener (20fed Medi) wrth i'r hen a'r ifanc, y cyfoethog a'r tlawd fynd ar y strydoedd i fynnu bod gwleidyddion yn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ar frys.

Darllenwch fwy yma

Chwiliwch am eich streic agosaf yma

#ClimateStrike #climatecrisis

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?