Dathlu Llwyddiant yng Nghanolfan Gymunedol Llay

Dathlu Llwyddiant yng Nghanolfan Gymunedol Llay

09-Hydref-2019
Share

Rydyn ni'n mwynhau dathlu dysgu bob amser gyda'n dysgwyr ac mewn digwyddiad diweddar yng Nghanolfan Adnoddau Llay, Wrecsam, gwnaethon ni hynny yn union!

Mynychwyd y digwyddiad gan ddysgwyr o'n cyrsiau Gwnïo / Llythrennedd Digidol, Crefft Siwgr a Chelf a chyflwynodd llawer ohonynt eu gwaith a gynhyrchwyd o ganlyniad i'r cyrsiau y maent wedi'u cwblhau gyda ni.

Ar wahân i 'ddysgu rhywbeth newydd', siaradodd y dysgwyr hefyd â'r rhai nad oeddent yn ddysgwyr am fuddion ehangach eu dysgu - taclo unigedd ac unigrwydd, a dinasyddiaeth. Amlygodd rhai o'n dysgwyr yn falch hefyd eu bod yn rhoi eu gwaith i elusennau lleol a chenedlaethol.

Mynychodd Maer Wrecsam, y Cynghorydd Rob Walsh (yn y llun), hefyd a chyflwyno eu tystysgrifau cwblhau i'r dysgwyr.

Roedd yn ddigwyddiad gwych ac ymunodd y tiwtoriaid Theresa Murray (Gwnïo / Llythrennedd Digidol), Kevin McNeill (Celf) ac Alison Curtis (Crefft Siwgr) â'r dysgwyr mewn tost i'w cyflawniadau ac i lwyddiannau mwy yn y dyfodol!

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?