Ymweliad Cangen â Hampton Court

Ymweliad Cangen â Hampton Court

18-Ionawr-2020
Share

 

Cafwyd “diwrnod hollol wych” gan aelodau o'n Cangen Caerffili yn ddiweddar pan ymwelon nhw â Phalas Hampton Court. Roedd yr arddangosfa dros dro gyda'i chysylltiad Cymreig - Gwisg Goll Elizabeth 1af - yn uchafbwynt arbennig.

Bu cryn dipyn o rwydweithio ar y diwrnod gydag aelodau yn bresennol o 3 cangen o Ferched y Wawr gyda'r nod o fynychu gweithdai cangen, ysgolion dydd a darlithoedd yn y dyfodol.

Gyda 38 o wynebau hapus o'r dechrau i'r diwedd, mae cais ymweliad dilynol ag Eglwys Bacton bellach wrthi'n cael ei gynllunio. Dyddiau hapus!

I gael gwybodaeth am eich cangen agosaf, siaradwch â ni: 03300 580845 / [email protected] / facebook.com/alwcymru.

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?