Adborth o'n CCB

Adborth o'n CCB

06-Ebrill-2020
Share

"Diolch ichi am gymryd rhan yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar-lein ddiwedd mis Mawrth. Roedd yn brofiad newydd i ni gyd a orfodwyd arnom oherwydd yr amgylchiadau unigryw presennol. Fe welwch yn y tabl isod canlyniadau’r pleidleisio ar yr wyth cynnig oedd ger bron y Cyfarfod.

"Bu cworwm, a gan y bu mwyafrif ar bob un rydym yn gweithredu arnynt yn unol gyda’r gofynion. Am nawr, wna’i adael chi gyda neges oddi wrth ein Llywydd newydd-gymeradwy, Nia Parry: cliciwch ar y ddolen i wylio fideo byr ganddi."

CANLYNIADAU’R PLEIDLEISIO AR-LEIN YN Y CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL : 26 MAWRTH 2020

 

CYNNIG

O BLAID

YN ERBYN

YMATAL

1. Adroddiad Blynyddol a Datgyniadau Ariannol

46

-

1

2. Ail-benodi’r archwilwyr

46

-

1

3. Rhagnodi Cymdeithasol

47

-

-

4. Cyfleusterau toiled ar gyfer bobl anabl, a nodi dyslecsia

41

-

6

5. Addysg cydweithredol a Phrifysgol

39

4

4

6. Newid ffin Fforwm Rhanbarthol, parthed Sir Ddinbych

42

1

4

7. Llywydd – Nia Parry

46

1

-

8. Gwelliannau i’r Erthyglau Cymdeithasu a Rheolau Sefydlog

44

1

2

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?