Straeon Newyddion Da - O safbwynt y Dysgwr - Lesley

Straeon Newyddion Da - O safbwynt y Dysgwr - Lesley

04-Mai-2020
Share

Pan gyflwynir ‘problem’ iddynt mae ein dysgwyr bob amser yn ymateb i'r her! Gan gydnabod eraill yn yr amser hwn o angen, penderfynodd grŵp yn Amlwch wneud rhywbeth i helpu. Dyma eu stori hyd yn hyn fel yr adroddwyd gan ein dysgwr clytwaith, Lesley.

“Pan roddwyd y canllawiau i bobl mewn grwpiau bregus hunan-ynysu, roedd yn amlwg i rai, yn enwedig y rhai heb gefnogaeth deuluol, y byddai hyn yn peri problemau penodol o ran byw o ddydd i ddydd.

“Cyfarfu grŵp o 4 ohonom ac o ganlyniad lansiwyd Seiriol Good Turn Scheme, gan gydlynu dros 100 o wirfoddolwyr i ddosbarthu meddyginiaeth siopa a phresgripsiwn i drigolion lleol sy'n hunan-ynysu. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn danfon prydau bwyd a ddarperir gan westy lleol, cerdded cŵn, gyrru llythyrau post, ac mae rhai yn darparu cyswllt ffôn rheolaidd i'r bobl sydd yn hunan-ynysu neu yn bryderus. Rwyf wedi bod yn un o 3 thriniwr galwadau ar gyfer y cynllun, gan ateb y ffôn rhwng 8.00yb a 6.00yh, cymryd ceisiadau am help a dyrannu gwirfoddolwyr i ‘droadau da’.

“Mae rhai o’r straeon ar y ffôn yn anodd eu clywed ac mae wedi bod yn rhyddhad ar ddiwedd y dydd, i ymlacio trwy dreulio amser yn gwnïo, gan ddefnyddio sgiliau a ddatblygwyd drwy’r cwrs clytwaith yn Amlwch rydw i wedi bod yn ei ddilyn . ”

Oddiwrth bawb yma i Lesley, ac eraill fel Lesley, dywedwn ‘Diolch’ mawr. Mae angen y gwaith rydych chi'n ei wneud ac mae ein cymunedau'n ddiolchgar iawn. Daliwch ati gyda'r gwaith gwych!

Os oes gennych chi stori i'w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram - dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i [email protected]

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?