Good News Stories - Scott's Serving up Some Great Work!

05-Mehefin-2020
Share

Scott_Baker

Ers dyfodiad y pandemig coronafeirws, mae ein tiwtor Scott Baker wedi bod yn gwirfoddoli fel aelod o'r gegin a'r tîm dosbarthu gyda Oasis Caerdydd - elusen ddielw sy'n ceisio helpu Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghaerdydd er mwyn iddynt integreiddio yn eu cymuned leol.

Mae Scott yn dysgu i ni ar gyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) yng Nghaerdydd yng nghamau Mynediad 3 a Lefel 1. Mae’n dysgu yng Nghanolfan Gymunedol Plasnewydd, yn ogystal â rhoi cymorth i rieni gyda lefelau SSIE cymysg yn Ysgol Gynradd Ffordd Albany.

Fe wnaethon ni ofyn i Scott - sydd hefyd yn ddysgwr brwd ar ein cwrs Cymraeg - beth wnaeth ei ysgogi i wirfoddoli: Gan fyfyrio ar ei ymdrechion, dywedodd, “Mae'n debyg fy mod i eisiau chwarae fy rhan a helpu. Roeddwn i'n gwybod bod gen i amser ar fy nwylo, ac roedd Oasis yn llythrennol rownd y gornel oddi wrthyf yn Y Sblot. Yn ogystal â gweithio yn y gegin rydw i hefyd yn dosbarthu rhywfaint hefyd. "
Parhaodd Scott, “Rwyf hefyd wedi bod yn siopa rhywfaint ar gyfer preswylydd lleol, sy'n cysgodi oherwydd materion iechyd, trwy'r grŵp Cymorth Cydfuddiannol. Unwaith yr wythnos rwy'n mynd i siopa bwyd iddo, yn ychwanegu arian i’w gyfrif trydan ac yn codi ei feddyginiaeth o'r fferyllfa o bryd i'w gilydd. Unwaith eto, gan fod hyn yn lleol mae’n gyfleus iawn i mi, a hefyd iddo fo.”

Mae'n wych gweld bod ein tîm, ar adegau o angen, yn camu i fyny i'r marc mewn cymunedau ledled Cymru! Da iawn Scott - daliwch ati gyda'r gwaith da yng Nghaerdydd.

Os oes gennych chi stori i'w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram - dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
expand_less