Masgiau Wyneb mewn Mannau Cyhoeddus Dan Do: Ein Canllawiau i'n Tiwtoriaid a'n Dysgwyr

Masgiau Wyneb mewn Mannau Cyhoeddus Dan Do: Ein Canllawiau i'n Tiwtoriaid a'n Dysgwyr

11-Medi-2020
Share

Mae Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi y bydd masgiau wyneb / gorchuddion yn cael eu gwisgo mewn mannau cyhoeddus dan do yng Nghymru o ddydd Llun,14 o Fedi.

Mae mwyafrif ein dosbarthiadau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau cymunedol, ac er mwyn darparu arweiniad cadarnhaol ar hyn o'r cyfle cynharaf, byddem yn cynghori bod pob tiwtoriaid a dysgwyr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wisgo masgiau / gorchuddion wyneb bob amser yn ystod ein dosbarthiadau wyneb yn wyneb.

Anogir dysgwyr i ddod â'u mwgwd y gellir ei ail-ddefnyddio eu hunain i'r dosbarth, fodd bynnag, bydd masgiau tafladwy ar gael i'r rhai sydd eu hangen.

Bydd gorchuddion wyneb / fisorau yn cael eu darparu ar gyfer tiwtoriaid yn ôl yr angen, cyn i'r dysgu wyneb-yn-wyneb gael ei ddechrau.

Ac eithrio dysgwyr a thiwtoriaid sydd wedi'u heithrio rhag gwisgo masgiau wyneb oherwydd rhesymau meddygol, mae gwisgo masgiau / gorchuddion wyneb bellach yn ofyniad gorfodol; gofynnir i unrhyw un sy'n gwrthod cydymffurfio â'r gofyniad hwn adael y dosbarth.

Rydym yn aros am ganllawiau wedi'u diweddaru gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a darperir gwybodaeth bellach ar ein gwefan wrth iddi ddod ar gael inni.

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?