Dosbarth Meistr ym maes Ymroddiad

Dosbarth Meistr ym maes Ymroddiad

23-Ionawr-2021
Share

Mae Kim Wagstaff wedi cael ei henwebu am un o Wobrau Tiwtoriaid Ysbrydoli! 2021 gan ei chydweithwyr yn sgil ei hymdrechion i addasu, cynnal a darparu Hyfforddiant i Weithwyr Cymorth Ieuenctid ledled Cymru, ac am gydlynu a datblygu’r bartneriaeth sylfaen â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Dywed Kim,

“Rwy’n ystyried fod rôl tiwtor yn un gefnogol, nid yn unig o safbwynt datblygu profiad dysgu unigolion, ond i ddatblygu eu hunanhyder a’u llesiant hefyd. Yn ogystal ag ystyried fod bod yn diwtor yn golygu cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu’r sgiliau ymarferol a all eu helpu i sicrhau cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol, mae hefyd yn golygu eu cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau ‘meddalach’ a wnaiff eu galluogi i gynorthwyo hwy eu hunain ac eraill mewn bywyd beunyddiol.”

Yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, mae Kim wedi jyglo ei hymrwymiadau fel tiwtor ag addysgu ei thri phlentyn gartref, ac nid oedd llawer o amser wedi mynd heibio ers iddi hi gael adferiad yn sgil anaf a wnaeth ei hanalluogi am nifer o fisoedd.

Dywed Kim,

“I mi, fy llwyddiant pennaf bob amser fydd gweld dysgwyr yn cwblhau hyfforddiant ac yn ennill cymwysterau. Bob tro y byddaf i’n rhedeg cwrs, byddaf i bob amser yn teimlo’n hynod o falch o’r dysgwyr, oherwydd byddaf yn gwybod eu bod wedi gorfod jyglo eu hymrwymiadau personol a phroffesiynol er mwyn cyflawni.”

Diolch i ddull blaengar Kim o addasu adnoddau i’w defnyddio ar-lein, mae’r ddarpariaeth wedi parhau ac mae dros ddau gant o ddysgwyr a phymtheg o diwtoriaid wedi elwa o hynny.

Bob lwc i chi Kim yng Ngwobrau Ysbrydoli eleni oddi wrth bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Siaradwch â ni heddiw a dechreuwch eich taith dysgu Gwaith Ieuenctid a Chymuned gyda ni!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?