Ein gwibdaith i ddysgwyr ‘Ysgol Haf SSIE (ESOL)’ i Oriel Gelf Glynn Vivian

Ein gwibdaith i ddysgwyr ‘Ysgol Haf SSIE (ESOL)’ i Oriel Gelf Glynn Vivian

19-Awst-2021
ShareCafodd dysgwyr ein ‘Ysgol Haf ESOL’ Rhanbarthau De a Chanolbarth Cymru amser gwych ar eu gwibdaith i Oriel Gelf Glynn Vivian yn ystod mis Awst. Cafodd y dysgwyr daith o amgylch yr oriel a rhoddwyd gwybodaeth gefndirol iddynt am bob ystafell a'r artistiaid.

Roedd y digwyddiad yma yn ffordd wych i geiswyr lloches a ffoaduriaid sy’n ddysgwyr cael y cyfle i ddysgu am artistiaid o Gymru ac integreiddio eu hunain i'r gymuned. Llwyddodd ein dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau ac ail-greu darnau o gelf gan ddefnyddio'r un technegau a deunydd a ddefnyddiwyd gan artistiaid enwog, yn union fel yr artist Anya Paintsil. Cerddodd ein dysgwyr trwy gerfluniau trochi cardfwrdd Carlos Bunga gan ddatgelu i'w ganfyddiad o berthnasoedd rhwng bodau dynol a natur.

Dywed ein tiwtor Jessica Maloney, “Roedd yn gyfle gwych i’n dysgwyr ail-greu celf leol a dysgu am hanes Glyn Vivian ei hun a’i gasgliadau enwog.”

Mae Oriel Gelf Glyn Vivian yn cynnig gweithgareddau am ddim i'r teulu cyfan, o ymuno â'r grŵp mosaig i fynd â phlant i'r sesiynau celf a chrefft. Ffurfiwyd y grŵp Croeso i ddod â cheiswyr lloches a ffoaduriaid ynghyd trwy brosiectau celf i grwpiau, a gellir gwneud hyn trwy gwrdd ar-lein neu wyneb yn wyneb. Gellir trefnu cyllid cludiant yn ychwanegol at ddiod boeth yn y caffi. Yn ogystal â gwaith yr artistiaid enwog, gwelir cydweithrediadau diweddar gan y cyhoedd yn yr oriel o frodwaith a ffabrigau i gardiau post i’r dyfodol. Mae yna wir rywbeth i bawb!

I ddarganfod mwy am ein Hysgol Haf ESOL, cyfleoedd ESOL a chyrsiau ESOL eraill, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?