Mae ein tiwtor trefnu blodau ym Mhowys, Jayne Griffiths, wedi derbyn MBE!

Mae ein tiwtor trefnu blodau ym Mhowys, Jayne Griffiths, wedi derbyn MBE!

12-Hydref-2021
ShareMae ein tiwtor trefnu blodau ym Mhowys, Jayne Griffiths, wedi bod yn dysgu sgiliau trefnu blodau sylfaenol i amrywiaeth o oedolion sy'n dysgu gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ers Chwefror 2021. Hyfforddodd Jayne fel gweithwraig blodau am bedair blynedd, a dywed wrthym mai addysgu yw'r ffordd mae'n ymlacio yn ei bywyd prysur. Yn ystod y gwersi, rhanna Jayne ei sgiliau ac mae’n ymfalchïo yn y gwaith a gyflawnir gan ei dysgwyr.

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ar ddysgwyr Jayne cyn ymuno gyda'r cwrs. Mae pob cwrs yn rhedeg am chwe wythnos. Yn ystod y gwersi, mae dysgwyr yn darganfod sut i baratoi a chyflyru blodau, yn ogystal â dysgu sut i greu trefniadau sylfaenol a sut i’w cynnal a'u harddangos.

 

Yn ogystal â dysgu i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, mae Jayne wedi bod yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian i lawer o elusennau. Cydnabuwyd ei gwaith caled ym mis Ionawr 2021 pan ddyfarnwyd MBE iddi.

Dywed Jayne, “Dyfarnwyd MBE i mi am fy ngwaith elusennol gyda Tesco. Fi yw Hyrwyddwr Cymunedol Tesco yn y siop yn Llandrindod a dros y pedair blynedd diwethaf, rwyf wedi codi mwy na £100,000 ar gyfer Diabetes UK, Cancer UK a Sefydliad y Galon Prydain. Rwyf hefyd wedi darparu cefnogaeth i grwpiau lleol ledled Powys ac wedi rhedeg Hwb Iechyd yn cynnig cyngor. Mae nyrsys diabetes, elusennau canser a Sefydliad y Galon Prydain i gyd yn mynychu'r Hwb i ddarparu gwybodaeth i'r gymuned leol. Yn yr Hwb, rhoddir gwybodaeth a chyngor i helpu pobl i ddeall y salwch a'r arwyddion i edrych amdanynt. Os yw pobl yn teimlo eu bod mewn perygl, neu'n dangos symptomau, yna maent yn derbyn cyngor i fynd at y meddyg. Y prif nod yw codi ymwybyddiaeth ac annog pobl i geisio cymorth pan fo angen.”

Mae Jayne yn angerddol ac yn ymfalchïo yn ei gwaith.

Dywed Jayne, “Rwy'n mwynhau rhannu fy mhrofiad ac ymgysylltu â phobl eraill - rwy'n mwynhau gweld pobl yn datblygu ac yn meithrin hyder wrth greu pethau hardd.”

 

Yn ogystal ag adborth gan ein dysgwyr yn dweud eu bod yn cael mwynhad mawr wrth fynychu dosbarthiadau trefnu blodau Jayne, mae llawer yn awyddus i ddychwelyd a symud ymlaen i gyrsiau pellach.

Hoffem ddymuno llongyfarchiadau enfawr i Jayne am ei gwaith addysgu ac am dderbyn yr MBE.

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau trefnu blodau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?