Ein dysgwyr SSIE (ESOL) Rhanbarthau’r De a Chanolbarth Cymru ar ymweliad gyda Chastell Conwy yng Ngogledd Cymru

Ein dysgwyr SSIE (ESOL) Rhanbarthau’r De a Chanolbarth Cymru ar ymweliad gyda Chastell Conwy yng Ngogledd Cymru

20-Hydref-2021
Share

Cafodd ein dysgwyr SSIE (ESOL) Rhanbarthau’r De a Chanolbarth Cymru amser gwych ar eu gwibdaith i Gastell Conwy, Gogledd Cymru dydd Sadwrn 16eg Hydref. Cafodd ein dysgwyr daith o amgylch y castell lle dysgant lawer o ffeithiau hanesyddol am y castell a'i drigolion blaenorol. Darganfu’r dysgwyr oedran y castell ac o dan orchymyn pwy y cafodd ei adeiladu. Roeddent yn gallu adnabod siambrau'r castell, yr wyth tŵr ac uchder y castell.

Ar ôl cael cyfle i ymlwybro o amgylch waliau tywodfaen a chalchfaen y castell (hyd lawn o 1.3km) ymwelodd y dysgwyr â'r tŷ lleiaf yn y DU hefyd. Roedd wedi'i lenwi â gwrthrychau diddorol a gyflwynwyd gan fenyw mewn Gwisg Gymreig draddodiadol lawn.

Roedd y wibdaith yn ffordd wych i’n dysgwyr brofi diwylliant Cymru mewn ffordd ystyrlon a dilys, gwneud cyfeillgarwch newydd, gwella eu sgiliau siarad Saesneg a Chymraeg ac edmygu celf Gymraeg.

Derbyniodd ein tiwtor, Barbara Longshadow, lawer o adborth cadarnhaol gan y dysgwyr, gan gynnwys, “Diolch yn fawr am y daith dydd Sadwrn - dyma uchafbwynt fy wythnos. Alla i ddim aros tan y daith nesaf!”

“Roeddwn wrth fy modd gyda’r castell a’r hen adeiladau o’i gwmpas!”

“Diolch yn fawr am heddiw! Rwyf wrth fy modd yn ymweld â chestyll a llefydd newydd - mae Conwy yn brydferth!”

“Heddiw fe wnes i ffrindiau newydd ac roedden ni wrth ein bodd yn archwilio waliau'r castell gyda'n gilydd!”


Dywed ein tiwtor Barbara Longshadow, “Roedd fy nysgwyr wrth eu boddau yn cael mynd i rywle newydd. Maent yn caru Cymru, ei diwylliant, a'i natur. Roedd cael y cyfle i archwilio'r castell a'i waliau yn eu gwneud yn chwilfrydig am hanes Cymru. Mae'n wych gallu eu dysgu am Gymru yn yr ystafell ddosbarth, ond mae mynd ar daith yn ffordd well i wneud dysgu'n hwyl. Mae'r sylwadau hyfryd hyn wedi dangos cymaint y gwnaethon nhw fwynhau dysgu am Gastell Conwy."

Rydym yn falch bod ein dysgwyr wedi cael amser gwych!

I weld rhagor o luniau o’r gwibdaith, cliciwch yma i droi at ein tudalen Facebook.

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau Dysgu Teulu SSIE (ESOL) a chyrsiau SSIE (ESOL) eraill, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?