Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

23-Tachwedd-2022
ShareCynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) a Digwyddiad i’n Haelodau ar:
Dydd Mercher 22 Chwefror 2023 o 10 a.m. i Hanner Dydd

Gwahoddwn ein holl aelodau a chefnogwyr i fynychu a chyfrannu i’r digwyddiad unwaith eto.

Bydd yn gyfarfod rhithwir i’w gynnal dros y rhyngrwyd. Edrychwn yn ôl at yr hyn a gyflawnwyd, cynlluniwn at y dyfodol a hefyd wnawn glywed gan rhai o’n dysgwyr. Bydd mwy o fanylion yn dilyn: nodwch y diwrnod yn eich dyddiadur am nawr.

Un modd gall aelodau mynegi eu barn am ein gwaith yw trwy gyflwyno cynnig i’w ddadlau yn y CCB. Os hoffech wneud hyn, yna dylai’r cynnig gyrraedd Ysgrifennydd y Cwmni, Stephen Thomas erbyn Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2022. I’ch cynorthwyo, gall Stephen gynghori ar sut i eirio cynnig, ac unrhyw beth arall yn ymwneud a’r CCB - gallwch ei e-bostio fan hyn.

Diolchwn i’n haelodau am eu cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r cyfarfod!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
expand_less