Mynediad at Gyfathrebu ac Integreiddio
- Prosiect Darpariaeth SSIE Hyblyg


Lansio Prosiect SSIE Cyffrous Newydd 
Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Goleg Caerdydd a’r Fro ac Addysg Oedolion Cymru feddwl am ffordd arloesol o gefnogi dysgwyr Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) sydd ar restri aros ar gyfer cyrsiau SSIE achrededig yn ardal Caerdydd.

I ymateb i hyn, creodd Coleg Caerdydd a’r Fro ac Addysg Oedolion Cymru raglen SSIE hyblyg, heb achrediad, gyda dwy ran wahanol iddi..

1. REACH – dan arweiniad Coleg Caerdydd a’r Fro
Bydd anghenion iaith dysgwyr sydd ar restri aros ar hyn o bryd ar gyfer cyrsiau SSIE yn cael eu hasesu yng Nghanolfan REACH ac yna byddant yn cael eu cyfeirio at brosiect Mynediad at Gyfathrebu ac Integreiddio

2. Mynediad at Gyfathrebu ac Integreiddio - Prosiect Darpariaeth SSIE Hyblygo
dan arweiniad Addysg Oedolion
Bydd dysgwyr sydd wedi bod trwy REACH yna’n symud draw i brosiect Mynediad at Gyfathrebu ac Integreiddio i gael darpariaeth SSIE.

Mae’r ddarpariaeth SSIE hyblyg, Mynediad at Gyfathrebu ac Integreiddio, yn adeiladu ar angerdd, arbenigedd a phrofiad ein sefydliadau o gyflwyno darpariaeth SSIE o safon yng Nghaerdydd a ledled Cymru.

Mae'r cyrsiau ESOL yn cael eu darparu gennym ni gan diwtoriaid cymwys a medrus, ynghyd â nifer o bartneriaid cyflenwi eraill yng Nghaerdydd.

Bydd ffocws y cwrs ar feithrin sgiliau iaith er mwyn byw a gweithio yng Nghymru.

Caiff dysgwyr eu cynorthwyo i ddilyn cwrs ar adeg ac mewn lleoliad sy’n cynnig y cyfle gorau iddynt lwyddo.. 


I ddarganfod mwy, siaradwch â ni. . .


 03300 580845 |    Clive Morgan

  
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 9, Coopers Yard, Curran Road, Cardiff CF10 5NBEdrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis