Ymunwch gyda'r tîm, dewch o hyd i'r swydd i chi!

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Lleoliad: Cymru Gyfan

£27.48 fesul awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Cytundeb

Amrywiol

Gweinyddwr Prosiect Multiply

Lleoliad: Glynebwy

£21,394 i £25,454 (pro rata i rhan amser)

Cytundeb

35 awr yr wythnos neu Rhan amser Rhannu-swydd

Cynorthwywyr Cefnogi Dysgwyr

Lleoliad: Caerdydd

£14.22 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtoriaid Cwnsela (lefel 2)

Lleoliad: Ar draws Cymru

£27.78 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtoriaid Cwnsela (lefel 3)

Lleoliad: Ar draws Cymru

£27.78 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

Tiwtoriaid Cwnsela (lefel 4)

Lleoliad: Ar draws Cymru

£27.78 yr awr

Cytundeb

Amrywiol

expand_less