News

Merger – Extraordinary General Meeting

15-July-2015

Mae’r cam nesaf yn y broses o’n uno gyda Choleg Cymunedol YMCA Cymru yn digwydd Dydd Mercher 22 Gorffennaf, gyda Chyfarfod Cyffredinol Arbennig i’w gynnal yng Nghampws Canol y Ddinas o Goleg Caerdydd a’r Fro am 2 y.p. y diwrnod hwnnw.

Bydd cyfansoddiad diwygiedig arfaethedig ar gyfer y mudiad estynedig ger bron y Cyfarfod, a bydd cynnig i gymeradwyo trosglwyddiad asedion un corff i’r llall i greu'r hyn a elwir WEA YMCA Coleg Cymunedol Cymru. Bydd y Cyfarfod Arbennig hefyd yn gyfle i dderbyn cyfrifon blynyddol WEA Cymru (a gellir eu gweld yn llawn fan hyn) ac i ddweud ffarwel wrth ein Prif Swyddog Gweithredol, Maggi Dawson, sydd yn ymddeol.

arrow_upward