News

Cathy Clark yn fuddugol yn y bleidlais

17-December-2015

Canlyniad y bleidlais i lenwi sedd y Dysgwr ar ein Cyngor yw buddugoliaeth i Cathy Clark, a dderbyniodd 41 pleidlais yn erbyn y 29 a gefnogodd Derek Edwards. Hi fydd yn cynrychioli ein dysgwyr ar y bwrdd llywodraethol am weddill y flwyddyn academaidd hon. Diolch i’n ddau ymgeisydd am enwebu eu hunain ac i’r dysgwyr hynny a bleidleisiodd.

arrow_upward