News

Wern Fawr – Working Together for the Community

01-March-2017

Ar ôl y datganiad y bydd addysg yn dod i ben ar gyn-safle Wern Fawr Coleg Harlech ym mis Gorffennaf, mae gweithredwr yr adeilad, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – WEA YMCA CC Cymru gynt – wedi ategu ei ymrwymiad i Harlech ac wedi pwysleisio pwysigrwydd cydweithio â’r gymuned yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Mae’r farn hon wedi cael ei hatseinio gan grwpiau cymunedol, sefydliadau busnes ac unigolion lleol sydd wedi’u huno gan y gr?�p Harlech yn Weithredol.

Mewn datganiad ar y cyd â Harlech yn Weithredol, dywedodd Prif Weithredwr Dros Dro Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Kathryn Robson: “Rydym yn cydnabod bod cynnal yr adeilad a’i asedau at ddiben defnydd parhaus y gymuned yn hollbwysig i Harlech a’r rhanbarth. Byddwn yn parhau gyda’n hymdrechion, ac yn cydweithio â’r gymuned i helpu i sicrhau bod unrhyw ddefnydd yn y dyfodol yn adlewyrchu anghenion lleol.”

Mae yna bryder cynyddol bod angen gweithredu ar lefel leol a chenedlaethol i helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy a hirdymor safle Wern Fawr, tra bod cymorth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Gwynedd a Harlech yn Weithredol yn cynnal ymrwymiad i’r theatr i gadw’r gwasanaeth cymunedol. Rydym yn parhau i archwilio’r opsiynau ar gyfer safle Wern Fawr.

arrow_upward