Cathy Clark yn fuddugol yn y bleidlais

Cathy Clark yn fuddugol yn y bleidlais

17-December-2015
Share

Canlyniad y bleidlais i lenwi sedd y Dysgwr ar ein Cyngor yw buddugoliaeth i Cathy Clark, a dderbyniodd 41 pleidlais yn erbyn y 29 a gefnogodd Derek Edwards. Hi fydd yn cynrychioli ein dysgwyr ar y bwrdd llywodraethol am weddill y flwyddyn academaidd hon. Diolch i’n ddau ymgeisydd am enwebu eu hunain ac i’r dysgwyr hynny a bleidleisiodd.

Back to news

Need any help?

No matter what your query - big or small - we can help.

Support Video

Help & Support


expand_less
×
Sign-in to your free
MyAccount

Sign-in to MyAccount to speed up your next course enrolment and to keep track of your learning with us!

To sign-in, enter your registered email address and password and you’re good to go!
Remember, use the same email address to sign-in each time you need to access your MyAccount.

Not registered? Sign-up here
Need Help Logging In?